Hưởng ứng ngày chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (10/10/2022) với chủ đề: " Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn "

PHẢN ÁNH VỀ
TT AN TOÀN GIAO THÔNG

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chánh VP Ban ATGT tỉnh
Ông Dương Đức Phụng
Chánh Thanh tra Sở GTVT
Ông Nguyễn Năng Điền
Trưởng phòng CSGT

PHẢN ÁNH VỀ
VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Ông Hoàng Văn Quý
Trưởng phòng QLVT và phương tiện người lái
Ông Trần Văn Công
Chuyên viên QLVTPT&NL
Ngành GTVT Thông điệp 5K