Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Về việc phổ biến, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cập nhật 10/01/2022 Lượt xem 956Thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 6151/UBND-NC ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở GTVT Quảng Trị thông báo nội dung Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân tổ chức liên quan được biết. Cá nhân, tổ chức liên quan tải file nội dung đính kèm ở nút tải file phía dưới bài viết.

Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị.

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 162
  Tổng truy cập : 732,691