Thứ ba, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Sở GTVT Quảng Trị tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 để triển khai thực hiện.
Cập nhật 10/01/2022 Lượt xem 1002Thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 6151/UBND-NC ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở GTVT Quảng Trị thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức liên quan  được biết và triển khai.

Tổ chức, cá nhân có thể tải file đính kèm phía dưới bài viết.

 Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 267
  Tổng truy cập : 732,858