Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Sở GTVT Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công trình giao thông.
Cập nhật 18/10/2019 Lượt xem 20682Nhằm đánh giá đầy đủ thực trạng của công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, từ đó đưa ra các giải pháp, cải tiến quy trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, ngày  08/10/2019, Sở GTVT Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công trình giao thông, đến và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT, các đồng chí trưởng, phó các phòng ban chuyên môn liên quan, giám đốc các Ban Quản lý dự án, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các công ty tư vấn thiết kế, thi công công trình trên địa bàn tỉnh cũng đã tham dự. Báo cáo hội nghị cũng đã nêu lên thực trạng chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, cơ bản đã đi vào nề nếp.Đa số, các công trình giao thông được đầu tư xây dựng đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhiều công trình được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả, đảm bảo tốt về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của cộng đồng xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình giao thông ở một số dự án công trình, chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế...; quy trình kỹ thuật trong thi công chưa được tuân thủ nghiêm túc; công tác giám sát khảo sát, thiết kế, xây dựng, sửa chữa chưa chặt chẽ, thiếu kinh nghiệm, chưa thường xuyên; việc lập các hồ sơ tài liệu hoàn công về chất lượng, nhất là việc kiểm định, thí nghiệm chưa đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định; năng lực điều hành quản lý dự án công trình giao thông còn hạn chế, chưa quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa đảm bảo theo quy định.
Để nâng cao chất lượng công trình giao thông trong thời gian tới, Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Phó giám đốc sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị địa phương liên quan cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

              Tăng cường công tác tuyên truyên nâng cao ý thức nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng công trình giao thông cho các chủ thể liên quan đến hoạt động xây dựng;Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin về năng lực hoạt động của các nhà thầu, gói thầu trên trang thông tin điện tử của Ngành và phổ biến rộng rãi làm cơ sở cho các chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị thực hiện dự án cho phù hợp, nhằm công khai,minh bạch hoá quy trình đấu thầu, chỉ định thầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực sự tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 
             Nâng cao năng lực,hiệu quả quản lý chất lượng của các Ban QLDA: Công tác quản lý chất lượng phải được quan tâm đúng mức, cần quản lý CLCT bằng hợp đồng kinh tế đã ký kết đây là yêu cầu pháp lý bắt buộc; Các Chủ đầu tư, Ban QLDA có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực thông qua tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo thiện hiện được yêu cầu nhiệm vụ.

             Đối với đơn vị tư vấn giám sát, kiểm định và nhà thầu thi công xây lắp: Phải xây dựng hệ thống, bộ máy QLCL,kiện toàn các chức danh theo quy định về điều kiện năng lực; xây dựng hệ thống từ bộ máy Văn phòng đến hiện trường; các Doanh nghiệp phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thu hút nhân lực có chuyên môn giỏi. Xây dựng chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng; đề ra mục tiêu, lộ trình, nội dung, mô hình quản lý chất lượng; có chính sách chất lượng phù hợp với lộ trình.

            Nâng cao hiệu quả Quản lý CLCTXD của cơ quan Nhà nước:Giao Phòng QLCLCTGT tiếp tục rà soát, nghiên cứu hệ thống văn bản của Nhà nước về CLCT xây dựng, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL về chất lượng CTXD đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng giao thông trên phạm vi toàn tỉnh; Tăng cường vai trò kiểm tra,giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với sự tuân thủ các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng của các chủ thể trong suốt quá trình đầu tư xây dựng công trình; Tăng cường công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng là công cụ hữu hiệu giúp quản lý nhà nước về chất lượng CTXD trên địa bàn tỉnh.

            Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong thi công, kiểm định chất lượng các công trình, trong công tác quản lý của Chủ đầu tư/Ban QLDA.Hạn chế bất cập trong thiết kế, chế độ chính sách áp dụng cho hạ tầng giao thông, giải quyết sớm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.Tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng.

            Công tác thiết kế lập dự án phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Chủ đầu tư/Ban QLDA phối hợp với tư vấn và chính quyền địa phương rà soát các giải pháp thiết kế để lựa chọn giải pháp tốt nhất, hạn chế tác động đến môi trường, giảm thiểu thu hồi đất, di đời nhà cửa, mồ mã và vật kiến trúc..., chủ động tổ chức đo đạc địa chính, phối hợp với cơ quan chủ trì GPMB các địa phương thực hiện hoàn thành sớm công tác GPMB để triển khai thi công công trình trong giai đoạn thời tiết thuận lợi.

            Xây dựng các chế tài đủ mạnh, răn đe, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về công tác quản lý đầu tư và chất lượng công trình giao thông theo quy định của Pháp luật hiện hành. Nghiên cứu xây dựng quy định và đánh giá xếp hạng năng lực của các đơn vị, thông qua kết quả thực hiện của các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, thí nghiệm các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng vốn nhà nước, vốn đóng góp của cộng đồng và vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước phải thực hiện giám sát của cộng đồng. Chủ đầu tư/Ban QLDA chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác cấp tăng cường giám sát từ cộng đồng theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công, Luật phòng chống tham nhũng và Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng chính phủ. Trước khi khởi công, yêu cầu Chủ đầu tư gửi thông tin dự án/công trình cho UBND và UBMTTQVN xã/phường kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đề nghị UBMTTQVN xã/phường vùng dự án thành lập Ban giám sát cộng đồng để phối hợp thực hiện giám sát, cung cấp địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ảnh từ cộng đồng và có cơ chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh từ quá trình thực hiện. Tại các gói thầu xây lắp yêu cầu nhà thầulắp dựng bảng thông tin về dự án, gói thầu tại vị trí người dân dể tiếp cận, có tên, số điện thoại của các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện công trình.

                      

                           

Tin và Ảnh: Trần Hữu Sửu

Trưởng phòng QLCL CTGT - Sở GTVT Quảng Trị

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 114
  Tổng truy cập : 659,399