Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Sở GTVT phát động hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021)
Cập nhật 15/09/2020 Lượt xem 9736Sở GTVT phát động hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021)     

    Thực hiện Quyết định số 2536/QĐ-BTCHT ngày 01/9/2020 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021), Sở GTVT phát động hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) như sau:

        1.Mục đích, ý nghĩa:

        Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) được tổ chức nhằm đưa ra các ý tưởng mới có tính thực tiễn, sáng tạo cao, thúc đẩy phong trào lao động toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, thúc đẩy có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và đời sống. Ngành GTVT phát động phong trào tham gia hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành giao thông vận tải và toàn dân vào xây dựng, quản lý bảo trì các công trình giao thông và vận tải góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian vừa qua các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây lắp các công trình cầu, đường bộ, đường thủy; các đơn vị quản lý bảo trì các công trình giao thông; các đơn vị đào tạo cấp giấy phép lái xe, vận tải, đăng kiểm phương tiện ... trên địa bàn tỉnh đã hoạt động tích cực hiệu quả góp phần xây dựng ngành GTVT Quảng Trị phát triển lớn mạnh. Phát huy những kết quả đạt được đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm và hưởng ứng tham gia Hội thi do tỉnh tổ chức.

   2. Đối tượng dự thi:

        - Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp; có công trình, đề tài, giải pháp khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tải tỉnh Quảng Trị  từ năm 2015 đến nay đều có quyền tham gia Hội thi.

        - Các tổ chức Việt Nam đã đầu tư trên địa bản tỉnh Quảng Trị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo các giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật đó.

           Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

           - Những công trình, đề tài, giải pháp tại các Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ, Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp Tỉnh trở lên đã đạt giải thì không dự thi.

        3. Lĩnh vực dự thi: Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông vận tải:

        - Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

        - Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải.

        - Vật liệu, hóa chất, năng lượng.

        - Tài nguyên và môi trường giao thông vận tải.

        - Giáo dục đào tạo (lái xe).

        (Chi tiết xem tại Văn bản số 2536/QĐ-BTCHT ngày 01/9/2020 đăng tải trên trang web của Sở GTVT Quảng Trị)).

        4. Thời gian tổ chức hội thi.

        - Đăng ký đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật gửi về Sở trước ngày 31/10/2020 theo mẫu gửi kèm theo.

        - Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020 Sở sẽ xem xét lựa chọn các đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật có khả năng áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thúc đẩy phát triển ngành GTVT nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung để tiếp tục hoàn chỉnh tham gia Hội thi cấp tỉnh.

        - Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021 hoàn chỉnh các đề tài,  giải pháp sáng tạo kỹ thuật được chọn tham gia hội thi cấp tỉnh.

        - Từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021 tập hợp các đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật gửi tham gia hội thi cấp tỉnh.

        Với mục đích và ý nghĩa của Hội thi, Sở GTVT đề nghị các Đơn vị, Phòng Ban trực thuộc Sở, các Công ty tư vấn, xây lắp trong lĩnh vực GTVT tuyên truyền, quán triệt nội dung và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Đối với các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Sở, mỗi đơn vị Sở yêu cầu phải có ít nhất 01 đề tài đăng ký tham gia dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm tác giả do các phòng phối hợp thực hiện, đây là một trong những tiêu chí xét thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Đơn vị hàng năm.

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG TRỊ 

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 184
  Tổng truy cập : 732,741