Thứ ba, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Cập nhật 16/11/2021 Lượt xem 3117 Để có cơ sở ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị; Sở GTVT đăng tải dự thảo Quyết định ban hành và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị thay thế Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị trên cổng thông tin điện tử của Sở

Mọi người có thể vào tải file để tải dự thảo để nghiên cứu góp ý.

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 275
  Tổng truy cập : 732,896