Kênh dùng chung

Sáng này 22/02/2022, Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Quảng Trị đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 -2025, đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở GTVT; ông Lê Quốc Hải - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.