Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Lời tựa
Giao thông - vận tải gắn liền với cuộc sống xã hội loài người. Ngay từ khi mới chào đời, con người đã tham gia giao thông. Xã hội loài người phát triển, giao thông vận tải cũng phát triển từ đơn giản, thô sơ đến hiện đại, đa dạng các loại hình và...
Xem tiếp »
Vài nét về mảnh đất - con người Quảng Trị
Dinh Quảng Trị được thành lập năm 1801, bao gồm đất đai các huyện: Hải Lăng, Đăng Xương, Minh Linh và đạo Cam Lộ (mới lập). Năm 1832, trấn (dinh) Quảng Trị đổi là tỉnh Quảng Trị. Sau nhiều năm hợp nhất với Quảng Bình, Thừa Thiên, đến năm 1900, toàn...
Xem tiếp »
GTVT Quảng Trị dưới thời thức dân Pháp thống trị (1884 - 1945)
Sau khi đặt ách đô hộ nước, thực dân Pháp gấp rút bình định để thực hiện công cuộc khai thác thuộc địa về làm giàu cho chính quốc, ngày 13/02/1897, Paul Doumer nhậm chức Toàn quyền Đông Dương và chỉ sau 10 ngày y đã gởi cho Bộ trưởng thuộc địa một dự...
Xem tiếp »
GTVT Quảng Trị phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ (1945-1954)
Ngày 25/11/1945, Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc, vạch rõ phương hướng chiến lược toàn diện của quân và dân cả nước trong điều kiện của kháng chiến ở miền Nam đã mở rộng, cuộc đấu tranh chống quân Tưởng và tay sai ở miền...
Xem tiếp »
GTVT Quảng Trị phục vụ cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước(1954-1975)
Ngày 20/7/1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ xâm lược kết thúc thắng lợi, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ. Thực hiện Hiệp định Giơnevơ, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, Quảng Trị nằm trên vĩ tuyến 17 chia...
Xem tiếp »
GTVT Quảng Trị sau ngày giải phóng và hợp nhất tỉnh Bình - Trị - Thiên (1975-1989)
Mừng quê hương, đất nước hoàn toàn giải phóng, hưởng ứng lời kiêu gọi của tỉnh, ngành GTVT Quảng Trị đã tập trung lực lượng khôi phục các tuyến đường: thị xã Quảng Trị - Đại Hào - đường 64, thị xã Quảng Trị - Hội...
Xem tiếp »
GTVT Quảng Trị thời kỳ đổi mới (1989-2005)
Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 08 tháng 5 năm 1989, Bộ Chính trị có Quyết định số 87 và Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...
Xem tiếp »
Cơ cấu tổ chức
Xem tiếp »

1 

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 109
  Tổng truy cập : 659,394