Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Công ty CP QL và XDGT Quảng Trị

7.  Công ty CP QL và XDGT Quảng Trị:

   - Giám đốc: Ông  Lê Đắc Lực

                        Mobile: 0 913.449.677; office phone : 0533. 000000    

              - Phó Giám đốc: Ông Lê Hữu Tiến

                        Mobile: 0918997496; office phone : 0533. 000000                       

<
Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị
<

3.  Trường Trung cấp nghề GTVT:
   - Hiệu trưởng: Ông  Nguyễn Như Quỳnh

                        Mobile: 0913456002; office phone : 0533.575159.                                                                            Email 
              - Hiệu phó: Ông Lê Bá Hải

                        Mobile: 0942333969; office phone : 0533.563268
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trường:

* Chức năng:

Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng trị là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Sở GTVT Quảng trị thuộc loại hình Trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề bậc Trung học, có chức năng tổ chức đào tạo chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành Giao thông vận tải, tham gia bồi dưỡng thi nâng bậc cho công nhân chuyên ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Đào tạo mới và nâng hạng lái xe các loại

- Công nhân lái máy công trình thi công các loại

- Công nhân kỹ thuật cầu đường

- Đào tạo Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa các hạng theo yêu cầu.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giao thụng nụng thụn, Hợp tỏc xó giao thụng vận tải

Ngoài các nghành nghề trên, Trường CNKT & nghiệp vụ GTVT cũng được giao thêm các chức năng:

+ Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc lương cho công nhân lái xe trên địa bàn Tỉnh.

+ Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc lương cho công nhân kỹ thuật cầu đường nghành GTVT.

+ Nghiên cứu thiết kế cải tạo phương tiện Giao thông vận tải.

<
Trung tâm Đăng kiểm PTCG Thủy- Bộ

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng trị được thành lập theo Quyết định số 790/QĐ-UB ngày 04/8/1995 của UBND tỉnh Quảng trị và được chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp có thu theo Quyết định 2350/QĐ-UB ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh Quảng trị. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở GTVT Quảng Trị.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

*Lãnh đạo đơn vị:

- Giám đốc: Ông  Nguyễn Xuân Hà

Mobile: 0913485727; Office phone : 0533. 561973

Email: hadkquangtri@gmail.com   
        - Phó Giám đốc: Ông Đoàn Việt Bắc

Mobile: 0914194173; Office phone : 0533. 526726

Email: bacttdkqt@gmail.com

* Chức năng và nhiệm vụ:    

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; xe máy chuyên dùng; phương tiện thủy nội địa; thiết bị chuyên dùng lắp trên ô tô;

- Tham gia giám định trạng thái kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

- Nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo;

- Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô theo quy định của pháp luật;

* Địa chỉ liên hệ:

            Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng trị

               61 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

                                 Điện thoại:  053.3561546 – Fax: 053.3561159

                                        Email : dangkiemquantri@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<
Các đơn vị trong Ngành

1.  Ban Quản lý dự án ĐT và XDGT:
   - Trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Thắng

                        Mobile: 0913457986; office phone : 0533.562334                              Emailnguyenquangthang@quangtri.gov.vn
              - Phó ban: Ông Phan Thanh Tiến

                        Mobile: 0913485597; office phone : 0533.856977
                        Emailphanthanhtien@quangtri.gov.vn

              - Phó ban: Ông  Lê Văn Liên

                        Mobile: 0905345676; office phone : 0533.706565
                        Emaillevanlien@quangtri.gov.vn

            Chức năng nhiệm vụ của Ban:

Là đơn vị sự nghiệp kinh tế, tham mưu trực tiếp cho chủ đầu tư thực hiện việc quản lý  các dự án  của địa phương và Trung ương ủy thác từ khi bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc dự án và đưa vào khai thác sử dụng, tư vấn giám sát kỹ thuật các dự án.

- Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình đẻ chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

 - Nghiệm thu, bàn giao công trình.

- Lập báơ cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

 

2.  Ban Quản lý dự án bảo trì giao thông:
   - Trưởng ban: Ông Trần Hữu Sửu

                        Mobile: 0913485697; office phone : 0533.589989                              Emailtranhuusuu@quangtri.gov.vn
              - Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Anh Tuấn

                        Mobile: 0914277888; office phone :
                        Emailnguyenanhtuan@quangtri.gov.vn

            Chức năng nhiệm vụ của Ban:

Là đơn vị sự nghiệp kinh tế, tham mưu trực tiếp cho chủ đầu tư thực hiện việc quản lý  các dự án  của địa phương và Trung ương ủy thác, tư vấn giám sát kỹ thuật các dự án thuộc nguồn vốn bảo trì đường bộ và SNKT của trung ương và địa phương.

- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình đẻ chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ, đường sông trực thuộc thực hiện các quy định trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ đường sông.

- Kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán  việc thực hiện vốn  SCĐB , SCĐS, KPBL theo  ủy  quyền của Giám đốc Sở.

 

3.  Trường Trung cấp nghề GTVT:
   - Hiệu trưởng: Ông  Nguyễn Như Quỳnh

                        Mobile: 0913456002; office phone : 0533.575159.                                                                            Email
              - Hiệu phó: Ông Lê Bá Hải

                        Mobile: 0942333969; office phone : 0533.563268
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trường:

* Chức năng:

Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng trị là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Sở GTVT Quảng trị thuộc loại hình Trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề bậc Trung học, có chức năng tổ chức đào tạo chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành Giao thông vận tải, tham gia bồi dưỡng thi nâng bậc cho công nhân chuyên ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Đào tạo mới và nâng hạng lái xe các loại

- Công nhân lái máy công trình thi công các loại

- Công nhân kỹ thuật cầu đường

- Đào tạo Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa các hạng theo yêu cầu.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giao thụng nụng thụn, Hợp tỏc xó giao thụng vận tải

Ngoài các nghành nghề trên, Trường CNKT & nghiệp vụ GTVT cũng được giao thêm các chức năng:

+ Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc lương cho công nhân lái xe trên địa bàn Tỉnh.

+ Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc lương cho công nhân kỹ thuật cầu đường nghành GTVT.

+ Nghiên cứu thiết kế cải tạo phương tiện Giao thông vận tải.

 

4.  Trung tâp Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ:
   - Giám đốc: Ông  Nguyễn Xuân Hà

                        Mobile: 0913485727; office phone : 0533. 561973                                                                 Email
              - Phó Giám đốc: Ông Đoàn Việt Bắc

                        Mobile: 0914194173; office phone : 0533. 526726
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

* Chức năng:

Thực hiên một phần chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong kiẻm tra, đánh giá, cáp giấy chứng nhạn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ; kiểm dịnh an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới đường bộ; xe máy chuyên dùng; phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Đánh giá thực trạng kỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đề nghị của chủ phương tiện.

Tham gia giám định sự cố, tai nạn giao thông liên quan đến an toàn lỹ thuật xe cơ giới, tàu sông theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa.

Thực hiện chế đọ lưu trử, báo cáo theo quy định, chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Thực hiện công khai nội quy, quy trình tiêu chuẩn, quy định, phí, lệ phí và thời gian kiểm định trong ngày.

 Quyền hạn

Được thu và sử dụng phí, lệ phí theo quy định

Thu hồi ấn chỉ đã cấp khi phát hiện các sai phạm hoặc xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.

Yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm.

 

5.  Trung tâp Quản lý bến xe khách tỉnh:
   - Giám đốc: Ông  Nguyễn Hữu Phước

                        Mobile: 0935131839; office phone : 0533. 851324                                                                 Email
              - Phó Giám đốc: Ông Đào Văn Tuyến

                        Mobile: 0914001333; office phone : 0533. 552133
                        Email

              - Phó Giám đốc: Ông Trần Thanh Tâm

                        Mobile: 01266730333; office phone : 0533. 552132
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

* Chức năng:

Trung tâm quản lý bến xe khách tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập có con dấu riêng, quản lý bến xe khách, quản lý xe khách hoạt động tại bến và 2 đầu bến, thu phí và lệ phí bến xe theo quy định của nhà nước.

* Nhiệm vụ:

Hiện tại Trung tâm đang quản lý trực tiếp bến xe chính - Đông Hà, 1 điểm dừng Bắc Nam và 1 bến xe tạm khu vực Bồ Bản, 12 bến xe tạm tại các xã vùng sâu, vùng xa đã có xác định vị trí bến xe với các UBND các xã. Trong đó có 5 bến đã có con dấu bến xe và đã hợp đồng với UBND các xã ký lệnh xuất bến, còn 7 bến xe tạm đến các bến gần nhất để ký lệnh xuất bến.

Nhiệm vụ cụ thể: Hợp đồng vận chuyển khách với các đơn vị vận tải, điều độ xe khách và hành khách đi xe trên các tuyến, bán vé hành khách, thu lệ phí bến xe, giữ gìn an ninh trật tự trên các bến xe.

Thống kê, tổng hợp, quản lý lao động tiền lương, giải quyết các chế độ cho CBCNVC, hạch toán, quyết toán, báo cáo với Sở chuyên ngành và các cơ quan hữu quan có liên quan.

5/ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở, các chức danh còn lại do Giám đốc Sở quyết định.

6/ Việc tuyển dụng cán bộ viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở do Giám đốc Sở chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định phân cấp của UBND tỉnh.

 

6.  Đoạn Quản lý đường sông:
   - Giám đốc: Ông  Hồ Đức Quý

                        Mobile: 0 982.595.108; office phone : 0533. 850822                                                                            Email
              - Phó Giám đốc: Ông Phạm Uy Vũ

                        Mobile: 0 976.211.234; office phone : 0533. 552691
                        Email

              - Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu

                        Mobile: 0982959272; office phone : 0533. 554613
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

Chức năng: Giúp Sở GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Quản lý cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến sông đang quản lý, bao gồm: Công tác quản lý tuyến, luồng; Thiết lập hệ thống phao tiêu báo hiệu; Duy tu sửa chữa thường xuyên các công trình đường thủy nội địa.

- Tổ chức kiểm tra tuyến, luồng đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường sông quản lý.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông tịa các đầu mối giao thông đường thủy phức tạp.

- Tổ chức điều tiết, khống chế đảm bảo ATGT tại các đầu mối giao thông đường thủy phức tạp.

- Sửa chữa, lắp đặt các báo hiệu đường thủy nội địa.

- Tổ chức nạo vét bãi cạn, trục vớt thanh thải chướng ngại vật trên sông.

- Khai thác kinh doanh  vật liệu xây dựng.

- Quản lý hành chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

 

7.  Công ty CP QL và XDGT Quảng Trị:
   - Giám đốc: Ông  Lê Đắc Lực

                        Mobile: 0 913.449.677; office phone : 0533. 000000                                                                            Email
              - Phó Giám đốc: Ông Lê Hữu Tiến

                        Mobile: 0918997496; office phone : 0533. 000000
                        Email

            Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

 

8.  Công ty Cổ phần Tân Hưng:
   - Giám đốc: Ông  Lê Văn Sỹ

                        Mobile: 0 913.485.017; office phone : 0533. 522310                                                    Email
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

 

 

 

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 14
  Tổng truy cập : 156,748