Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn

mạng lưới giao thông
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải chuyển qua thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
x

Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Sở Giao thông vận tải thông báo kể từ ngày 01/8/2019 các danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải chuyển qua thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: số 22 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bao gồm 71 thủ tục hành chính 

            2. Danh mục thủ tục hành chính hiện vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải bao gồm 05 thủ tục hành chính:

- Cấp mới giấy phép lái xe;

- Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện;

- Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện;

- Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam -  Lào cho phương tiện;

- Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện.

          3. Tất cả danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải trước ngày 01/8/2019 vẫn thực hiện trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải cho đến hết hồ sơ, kết quả còn tồn đọng.

Sở GTVT Quảng Trị trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 100
  Tổng truy cập : 407,136